نرم افزار پیمانکاری سپیدار

نرم افزار پیمانکاری سپیدار

سپیدار مجموعه ای از نرم افزار هایی است که در زمینه فعالیت های بازرگانی و تولیدی و خدماتی و پیمانکاری و پخش مویرگی از آن استفاده می شود . 

برای خرید نرم افزار پیمانکاری سپیدار شما حداقل به دو سیستم اصلی ( سیستم حسابداری ، سیستم حسابداری پیمانکاری ) نیاز دارید . حال شما ممکن است بر اساس نیاز های سازمان خود ، به سیستم ها یا زیر سیستم های دیگری نیز نیاز داشته باشید .

 

سیستم های ضروری مورد نیاز برای فعالیت های پیمانکاری : 

 

سیستم هایی که در صورت نیاز به دو ماژول اصلی نرم افزار پیمانکاری سپیدار اضافه خواهند شد :

 

زیر سیستم هایی که بر حسب نیاز به نرم افزار تولیدی سپیدار اضافه خواهند شد :

فیلم آشنایی با نرم افزار پیمانکاری سپیدار 

ویژگی های جدید نرم افزار پیمانکاری سپیدار  :