نرم افزار پخش مویرگی سپیدار

نرم افزار پخش مویرگی سپیدار

سپیدار مجموعه ای از نرم افزار هایی است که در زمینه فعالیت های بازرگانی و تولیدی و خدماتی و پیمانکاری و پخش مویرگی از آن استفاده می شود . 

برای خرید نرم افزار پخش مویرگی سپیدار شما حداقل به پنج سیستم اصلی ( حسابداری ، دریافت و پرداخت ، تامین کنندگان و انبار بازرگانی و مشتریان و فروش ، سفارش گیری و پخش ) و همچنین یک زیر سیستم ( فروش پیشرفته ) نیاز دارید . حال شما ممکن است بر اساس نیاز های سازمان خود ، به سیستم ها یا زیر سیستم های دیگری نیز نیاز داشته باشید .

سیستم های ضروری مورد نیاز برای نرم افزار پخش مویرگی سپیدار : 

سیستم هایی که در صورت نیاز به  ماژول اصلی نرم افزار پخش مویرگی سپیدار اضافه خواهند شد :

زیر سیستم هایی که بر حسب نیاز به نرم افزار بازرگانی سپیدار اضافه خواهند شد :

معرفی نرم افزار پخش مویرگی سپیدار