منوی دسته بندی

نرم افزار پخش مویرگی سپیدار

نرم افزار پخش مویرگی سپیدار

نرم افزار پخش مویرگی سپیدار

سپیدار مجموعه ای از نرم افزار هایی است که در زمینه فعالیت های بازرگانی و تولیدی و خدماتی و پیمانکاری و پخش مویرگی از آن استفاده می شود . 

برای خرید نرم افزار پخش مویرگی سپیدار شما حداقل به پنج سیستم اصلی ( حسابداری ، دریافت و پرداخت ، تامین کنندگان و انبار بازرگانی و مشتریان و فروش ، سفارش گیری و پخش ) و همچنین یک زیر سیستم ( فروش پیشرفته ) نیاز دارید . حال شما ممکن است بر اساس نیاز های سازمان خود ، به سیستم ها یا زیر سیستم های دیگری نیز نیاز داشته باشید .

سیستم های ضروری مورد نیاز برای نرم افزار پخش مویرگی سپیدار : 

سیستم هایی که در صورت نیاز به  ماژول اصلی نرم افزار پخش مویرگی سپیدار اضافه خواهند شد :

زیر سیستم هایی که بر حسب نیاز به نرم افزار بازرگانی سپیدار اضافه خواهند شد :

محاسبه قیمت نرم افزار پخش مویرگی سپیدار 

معرفی نرم افزار پخش مویرگی سپیدار