منوی دسته بندی

نرم افزار خدماتی سپیدار

نرم افزار خدماتی سپیدار

نرم افزار خدماتی سپیدار

سپیدار مجموعه ای از نرم افزار هایی است که در زمینه فعالیت های بازرگانی و تولیدی و خدماتی و پیمانکاری و پخش مویرگی از آن استفاده می شود .

برای خرید نرم افزار خدماتی سپیدار شما حداقل به 1 ماژول اصلی سپیدار ( سیستم حسابداری ) نیاز خواهید داشت . 

و سایر سیستم ها را میتوانید بر حسب نیاز خود به نرم افزار اضافه کنید . 

 

سیستم های ضروری مورد نیاز نرم افزار تولیدی سپیدار : 

 

پایه نرم افزار سپیدار سیستم حسابداری می باشد که مابقی ماژول ها به سیستم حسابداری مرتبط میشوند . درختواره حساب ها و کلیه اسناد حسابداری در این سیستم ثبت و نگهداری میشوند . 

 

سیستم هایی که در صورت نیاز به چهار ماژول اصلی نرم افزار تولیدی سپیدار اضافه خواهند شد :

 

کنترل حساب های نقدی ، بانک ها ، چک ها ، اسناد دریافتنی و پرداختنی ، وظیفه سیستم دریافت و پرداخت می باشد . سند حسابداری عملیات ثبت شده در سیستم دریافت و پرداخت در نهایت در سیستم حسابداری صادر خواهد شد .

کنترل حساب مشتریان ، صدور پیش فاکتورفروش خدمات و فاکتور فروش خدمات و کلیه گزارشات و عملکرد مشتریان و فروش در این سیستم انجام خواهد شد .

ثبت قرارداد پرسنل ، ورود کارکرد ماهانه ، محاسبه حقوق و دستمزد ، اضافه کار ، عیدی و سنوات ، محاسبات مرخصی و صدور سند حقوق و دستمزد پرسنل و در نهایت خروجی فایل بیمه و دارایی و بانک از مهمترین امکانات سیستم حقوق و دستمزد سپیدار می باشد .

عملیات خرید و استقرار دارایی های ثابت ، محاسبات استهلاک به روش های مختلف ، عملیات مربوط به فروش دارایی ثابت و محاسبات ارزش دفتری دارایی ثابت و کنترل شماره اموال ، از مهمترین وظایف سیستم دارایی ثابت سپیدار میباشد .

دستگاه حضور و غیاب سپیدار تنها دستگاهی است که به صورت مستقیم با سیستم حقوق و دستمزد سپیدار لینک شده و اطلاعات را مستقیما برای ماژول حقوق و دستمزد ارسال میکند . دستگاه حضور و غیاب در دو مدل -اثر انگشت و کارت – و تشخیص چهره قابل ارائه میباشد .

زیر سیستم هایی که بر حسب نیاز به نرم افزار تولیدی سپیدار اضافه خواهند شد :

مناسب برای شرکت هایی که کار واردات یا صادرات انجام میدهند و نیاز به سبت عملیات با ارزهای مختلف دارند 

زیر سیستم دو زبانه سپیدار مناسب شرکت هایی است که نیاز به زبان دوم به غیر از فارسی دارند و میتوانند منو ها و گزارشات نرم افزار را به زبان دوم مشاهده کنند .

زیر سیستم مدیریت پیام سپیدار وظیفه کنترل و ارسال انواع پیامک برای مخاطبان را انجام میدهد .

محاسبه قیمت نرم افزار خدماتی سپیدار 

فیلم آشنایی با نرم افزار خدماتی سپیدار :