نرم افزار خدماتی سپیدار

نرم افزار خدماتی سپیدار

سپیدار مجموعه ای از نرم افزار هایی است که در زمینه فعالیت های بازرگانی و تولیدی و خدماتی و پیمانکاری و پخش مویرگی از آن استفاده می شود .

برای خرید نرم افزار خدماتی سپیدار شما حداقل به 1 ماژول اصلی سپیدار ( سیستم حسابداری ) نیاز خواهید داشت . 

و سایر سیستم ها را میتوانید بر حسب نیاز خود به نرم افزار اضافه کنید . 

 

سیستم های ضروری مورد نیاز نرم افزار تولیدی سپیدار : 

 

سیستم هایی که در صورت نیاز به چهار ماژول اصلی نرم افزار تولیدی سپیدار اضافه خواهند شد :

 

زیر سیستم هایی که بر حسب نیاز به نرم افزار تولیدی سپیدار اضافه خواهند شد :

فیلم آشنایی با نرم افزار خدماتی سپیدار :