نرم افزار تولیدی سپیدار

نرم افزار تولیدی سپیدار

سپیدار مجموعه ای از نرم افزار هایی است که در زمینه فعالیت های بازرگانی و تولیدی و خدماتی و پیمانکاری و پخش مویرگی از آن استفاده می شود .

برای خرید نرم افزار تولیدی سپیدار شما حد اقل به 4 ماژول اصلی سپیدار ( سیستم حسابداری ، سیستم دریافت و پرداخت ، سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی ، سیستم مشتریان و فروش ) نیاز خواهید داشت .

سیستم های ضروری مورد نیاز نرم افزار تولیدی سپیدار : 

سیستم هایی که در صورت نیاز به چهار ماژول اصلی نرم افزار تولیدی سپیدار اضافه خواهند شد :

 

زیر سیستم هایی که بر حسب نیاز به نرم افزار تولیدی سپیدار اضافه خواهند شد :

فیلم آشنایی با نرم افزار تولیدی سپیدار :